Zasady pobytu w Wysokiej Trawie Gruszków

 1. Wynajem domu Wysoka Trawa Gruszków rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 12.00 w dniu kończącym pobyt.

 2. Dom wynajmowany jest jako całość.

 3. Po odebraniu kluczy Wynajmujący staje się odpowiedzialny za Dom, w tym ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia (włącznie z wyposażeniem). Wyraża jednocześnie zgodę na obciążenie go kosztami koniecznymi do przywrócenia domu do stanu poprzedniego.

 4. W Domu mogą przebywać jedynie zgłoszone w dniu rejestracji osoby i zwierzęta, za które wniesiono stosowną opłatę. Przebywanie na terenie domu niezgłoszonych osób lub zwierząt może skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy przez wynajmującego, bez zwrotu kosztów poniesionych na poczet rezerwacji.

 5. Uprzejmie prosimy by przebywające w domu zwierzaki nie korzystały ze znajdującym się w nim mebli tj. łóżka, fotele, krzesła, ławki, komody.

 6. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do zabrania dla swego pupila legowiska, misek, kuwet i innych niezbędnych przedmiotów.

 7. W Domu zwierzęta nie mogą przebywać bez nadzoru swoich opiekunów.

 8. Opłata za zgubienie lub uszkodzenie klucza wynosi 200 zł.

 9. Wysoka Trawa Gruszków wyposażona jest w specjalistyczną ekologiczną oczyszczalnię ścieków. Zabronione jest wrzucanie do toalety przedmiotów innych niż papier toaletowy (podpasek, mokrych chusteczek, tamponów, ręczników papierowych itp.). W przypadku jej uszkodzenia lub zapchania, koszami serwisu zostanie obciążony wynajmujący.

 10. W domu obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych i innych temu podobnych
  (w tym papierosów elektronicznych).

 11. Odebranie klucza przez wynajmującego równoznaczne jest z potwierdzeniem znajomości zasad pobytu, ich akceptacją.

 12. W trackie pobytu w Wysoka Trawa Gruszków uprzejmie prosimy o nieorganizowanie głośnych imprez, przestrzeganie norm współżycia społecznego oraz zasad pobytu. W razie naruszenia zasad pobytu wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy bez zwrotu wniesionej przez Wynajmującego opłaty.

 13. Uprzejmie prosimy o pozostawianie obuwia w miejscu do tego przeznaczonym.

 14. Życzymy miłego pobytu